ඕන් මාත් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගත්තා.


මටත් හිතුනා සිංහලෙන් බ්ලොග් එකක් ලියන්න. ඔළු ගෙඩියට ගලාගෙන එන අදහස් ටිකක් මට දැනෙන විදියට...

Saturday, 12 January 2019

බෞද්ධ වන්දනා පිරිත් පොත

බෞද්ධ වන්දනා පිරිත් පොත ...

මෙම පිරිත් පොත සැම බෞද්ධයෙක් ලගම තබා ගත යුතු පොතකි. පුළුවන්නම් මෙය ධර්ම ධානයක් විදියට බෙදාහරින්න. 
No comments:

Post a Comment

ලිපිය කියෙව්වට බොහෝම ස්තුතියි. එහෙනම් ඔබට හිතෙන දේ ලියලා යන්න. ඔබේ අදහස් මට ශක්තියක්