ඕන් මාත් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගත්තා.


මටත් හිතුනා සිංහලෙන් බ්ලොග් එකක් ලියන්න. ඔළු ගෙඩියට ගලාගෙන එන අදහස් ටිකක් මට දැනෙන විදියට...

Thursday, 21 December 2017

10 GREAT VALUE SKI HOTELS IN EUROPE

Scaling the slopes doesn't have to mean sky-high prices. Now a savvy set of good-looking, great-value boltholes are rocking the winter-break scene.. 10 GREAT VALUE SKI HOTELS IN EUROPE


දිගටම කියවන්න ->>

Wednesday, 20 December 2017

ලෝකයේ ඇති හොදම වෙරලතිරයන් 20ය - The 20 Best Beaches in the World

ලෝකයේ ඇති හොදම වෙරලතිරයන් 10ය  මොනවද කියලා ඇසුවෝත් ඔබ එය දන්නවාද? බලන්න කොතරම් සුන්දර වෙරළතීරන්ද කියලා... ඒත් අපි කියෙන් කී දෙනාද මෙවැනි සුන්දර වෙරළ තීරයන් ආරක්ශා කරන්නේ.... 


1. Honokalani Beach, Wai'anapanapa State Park, Maui, Hawaii

2. Honopu Beach, Kauai, Hawaii


3. Sunset Beach, Oahu, Hawaii

4.El-Nido-Palawan-cr-alamy

5. Reduit Beach, St. Lucia

6. Palm Beach, Aruba

7. Matira Beach, Bora Bora, French Polynesia

8. Treasure Beach, Jamaica

9. Orient Bay Beach, St. Martin

10. Lindquist Beach, St. Thomas

11. Parrot Cay, Turks and Caicos

12. Waipio Valley Beach, Big Island, Hawaii

13. Trunk Bay, St. John, USVI

14. Blue Beach (La Chiva), Vieques, Puerto Rico

15. Harbour Island, Bahamas

16. Horseshoe Bay, Bermuda

17. Seven Mile Beach, Grand Cayman, Cayman Islands

18. Bathsheba Beach, Barbados

19. Dreamland Beach, Bali

20. Tikehau Island, French Polynesia

හැබැයි මේවා මේ විදියට නම් කරලා තියෙන්නේ  කියන Cntraveler.com වෙබ් අඩවියයි. ඒත් අපේ රටේ ඇති මුහුදු වෙරළත් මීට දෙවැනි වෙන්නේ නැහැ නේද ?

Nilaweli beach -Sri Lankaදිගටම කියවන්න ->>

Top 10 Restaurants in Down South - Sri Lanka

දකුණු පළාතේ සංචාරක පුරවරයක් වන මිරිස්ස ප්‍රදේශය අවට ඇති අවන්හල්...

දිගටම කියවන්න ->>

Wednesday, 29 November 2017

Remove malicious extensions from Google Chrome..

Are you Suffering from displays pop-up ads and unwanted advertisements...

i mention the First solution for this in my Previous Post. if there is no resolve the issue.. this is the another method how to remove this adds...

Google Chrome logoRemove malicious extensions from Google Chrome:


Click the Chrome menu icon Google Chrome options icon (at the top right corner of Google Chrome), select "Tools" and click "Extensions". Locate all recently-installed suspicious browser add-ons, select these entries and click the trash can icon.


Optional method:
If you continue to have problems with removal of the ads by dns-unlocker, reset your Google Chrome browser settings. Click the Chrome menu icon Google Chrome menu icon (at the top right corner of Google Chrome) and select Settings. Scroll down to the bottom of the screen. Click the Advanced… link.

After scrolling to the bottom of the screen, click the Reset (Restore settings to their original defaults) button.


In the opened window, confirm that you wish to reset Google Chrome settings to default by clicking the Resetbutton.Source File : https://aoo3dcad.blogspot.com/
දිගටම කියවන්න ->>