ඕන් මාත් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගත්තා.


මටත් හිතුනා සිංහලෙන් බ්ලොග් එකක් ලියන්න. ඔළු ගෙඩියට ගලාගෙන එන අදහස් ටිකක් මට දැනෙන විදියට...

Thursday, 12 August 2010

Windows Drivers Pack එකක්


DriverPack 7.31 for Windows 08.2010 (DVD-ISO) | 2.18 GB

මෙන්න තියෙනවා Windows Drivesr Pack එකක්. මෙය windows all versions වලට අවශය Chipset, CPU, Graphics, LAN, Mass Storage, Sound and WLAN. Any driver you need for Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, 7, Server 2008, Vista-x64, 7-x64 හැම දෙයක්ම මම පැක් එකේ තියෙනවා.

මෙන්න ලින්ක් ටික

No comments:

Post a Comment

ලිපිය කියෙව්වට බොහෝම ස්තුතියි. එහෙනම් ඔබට හිතෙන දේ ලියලා යන්න. ඔබේ අදහස් මට ශක්තියක්