ඕන් මාත් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගත්තා.


මටත් හිතුනා සිංහලෙන් බ්ලොග් එකක් ලියන්න. ඔළු ගෙඩියට ගලාගෙන එන අදහස් ටිකක් මට දැනෙන විදියට...

Thursday, 9 April 2009

ආයු රක්කංතු ආවඩා....
ආයු රක්කංතු ආවඩා....ජයෙන් ජය ලබා ඉදිරියටම යන රනවිරුවනි...ඔබලාට අපගේ හදපිරි උත්තමාචාරය.

No comments:

Post a Comment

ලිපිය කියෙව්වට බොහෝම ස්තුතියි. එහෙනම් ඔබට හිතෙන දේ ලියලා යන්න. ඔබේ අදහස් මට ශක්තියක්