ඕන් මාත් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගත්තා.


මටත් හිතුනා සිංහලෙන් බ්ලොග් එකක් ලියන්න. ඔළු ගෙඩියට ගලාගෙන එන අදහස් ටිකක් මට දැනෙන විදියට...

Sunday, 8 November 2009

Games චීට්ස් කොඩ්ස්

Max Payne සදහා

To get access to the game console, you need to start maxpayne.exe

with the command line parameter "-developer". Once you have the

game running in developer mode, you get access to the game console

with F12 and enter these codes:

Code

-------------------------------------------

coder - God Mode, All Weapons, Unlimited Ammo, etc.

God - God Mode

Mortal - Become Mortal

ShowFPS - Show FPS

NoClip - Fly Mode

NoClip_off - No Fly Mode

getbullettime - Fill Up When Bullet-Time Runs Out

showfps - Show Frame Rate

getpainkillers - Get 8 PainKillers

c_addhealth ( 100 ) - Add 100 to Health

GetAllWeapons - All Weapons

GetInfiniteAmmo - Infinite Ammo

jump10 - Jump Higher (set to 20 or 30 for even higher)

SetWoundedState - Walk as if Wounded

SetNormalState - Walk Normally

GetBaseballbat - Baseball Bat

GetBeretta - Beretta

GetBerettaDual (or GetDualBeretta) - Dual Berretas

GetDesertEagle - Desert Eagle

GetSawedShotgun - Shotgun #1

GetPumpShotgun - Shotgun #2

GetJackhammer - Jackhammer shotgun

GetIngram - Ingram

GetIngramDual (or GetDualIngram) - Dual Ingrams

GetMP5 - MP5

GetColtCommando - Colt Commando

GetMolotov - Molotov Cocktail

GetGrenade - Grenade

GetM79 - M79

GetSniper - Sniper Rifle

GetHealth - Health

GetPainkillers - Pain Killers

GetBulletTime - Fill up Bullet Time

Jump10 - Big Jump

Jump20 - BigBig Jump

Jump30 - BigBigBigJump

Inventory - Details of Player

Clr - Delete Line

Help - List Cheats

C - Cycle through three camera modes

PageUp - Cycle mesh up

PageDown - Cycle mesh down

Ctrl + PageUp - Cycle TextureSet up

Ctrl + PageDown - Cycle TextureSet down

Home - Increase game speed

End - Decrease game speed

Home + End - Set game speed to 1.00x (default speed)

Insert - Teleport Max to next start point

Delete - Teleport Max to previous start point

F7 - Switches AI movement network connections visualization

F8 - Switches AI movement network node visualization

F11 - Toggle statistics on / off

F12 - Open Console

Arrow Left - External camera left

Arrow Right - External camera right

Arrow Up - External camera forward

1 comment:

  1. එල එල.. මචං වැඩේ නම් හොදයි පොඩි අව්ලකට තියෙන්නෙ cheat codes දාල games play ක‍රල වැඩක්නම් නෑ....... මොකද මමත් අමු ගේම් පිස්සෙක් game එකෙන් game එකට PC එක upgrade ක‍රනවා ඒත් cheat ක‍රන්නෙනම් නෑ.... (මම මල්ලි එක්ක challenge ක‍රල Crysis සෙල්ලං කලා මල්ලී cheat දාගෙන තමා ගහල තියෙන්නෙ මෙන්න Crysis cheat codes තියනවා post එකේ දාන්න)
    "තව දෙයක් මේ ඔයාගෙ comment word verification එකනම් මල වාතයක්"

    ReplyDelete

ලිපිය කියෙව්වට බොහෝම ස්තුතියි. එහෙනම් ඔබට හිතෙන දේ ලියලා යන්න. ඔබේ අදහස් මට ශක්තියක්