ඕන් මාත් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගත්තා.


මටත් හිතුනා සිංහලෙන් බ්ලොග් එකක් ලියන්න. ඔළු ගෙඩියට ගලාගෙන එන අදහස් ටිකක් මට දැනෙන විදියට...

Monday, 13 September 2010

Victors Coloured Cards කිහිපයක් මෙන්න.
Grapic side එකේ වැඩ කරන අය දන්නවා ඇතිනේ මේවා වල ඇති වැදගත්කම මෙන්න එහෙනම් මේ Coloured Cards ටික බා ගන්න. 13 mb

No comments:

Post a Comment

ලිපිය කියෙව්වට බොහෝම ස්තුතියි. එහෙනම් ඔබට හිතෙන දේ ලියලා යන්න. ඔබේ අදහස් මට ශක්තියක්

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...