ඕන් මාත් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගත්තා.


මටත් හිතුනා සිංහලෙන් බ්ලොග් එකක් ලියන්න. ඔළු ගෙඩියට ගලාගෙන එන අදහස් ටිකක් මට දැනෙන විදියට...

Thursday, 25 November 2010

ඇඩ් ක්ලික් කර මුදල් සොයන අයට පමණයි....
හුග දෙනෙක් අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ඉපයිම සදහා ප්‍රධාන ලෙස භාවිතා කරන්නේ ptc අඩවි. එම අඩවි වලින් ලබාදෙන ඇඩ් ක්ලික් කිරිමෙන් තමයි මෙ අය මුදල් සොයන්න පෙලබිලා තියෙන්නේ. එත් ඔබ ඔය රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න bux අඩවිය මුදල් ගෙවනවාද නැද්ද කියලා ඔබ දන්නවාද? මෙන්න එහෙනම් ලිස්ට් එකක්ම තියෙනවා මුදල් නොගෙවන Scam ගනයට අයත් වන. ඔබ රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න අඩවියත් මෙහි තිබෙනවානම් වහාම ඇඩ් ක්ලික් කිරිමෙන් වලකින්න.
මුදල් නොගෙවන bux සයිට්...
888bux.com
123EasyCash.net
62bux.com
37bux.com
8ballbux.com
1dollarforclick.com
adptc.com
adshow.eu
alertpayments.com
alphabux.com
amazingptc.com
amdbux.com
andbux.net
angel-mails.com
ashbux.com

astralbux.com
atlascash.net
autopaybux.com
awardmails.biz
awardmails.info
awardmails.net
awsurveys.com
axnbux.com
bestbux.info
black-mails.com
blackrose-mail.com
bux.to
bux9x.com
bux6.com
bux4cashflow.com
bux4you2.com
buxator.com
buxaware.com
bux.bz
buxexcel.com
buxforlife.com
buxglobal.com
buxgocrazy.com
buxinc.com
buxiq.com
buxix.com
buxls.com
buxplode.com
buxpro.me
buxrise.com
buxtax.com
buxter.ws
buxuniverse.com
buxyath.com
buxyworld.com
caringbux.com
catchwavebux.com
ceoptc.com
christyclix.com
chromybux.com
clicksx.com
clixos.com
clixy.us
clockpay.net
conch-mails.com
creditbux.com
daily-mails.com
dcbux.com
depacco.com
dionbux.com
dynobux.com
everydaybux.com
fatwalletbux.com
fellowequality.com
fineptc.com
fortuda.com
frostbux.com
gagabux.com
goldcashbux.com
hatbux.com
hiddenbux.com
hiebux.com
hqbux.com
htbux.com
icobux.com
igniteclicks.com
imcrew.com
iubux.com
izybux.com
jmgold.com
jphfbux.com
klikcashoutfast.com
klikerz.com
krisbux.com
levinclix.com
lewbux.com
libertydollarreserve.com
magicalptc.com
mailsmoney.com
manobux.com
marketptc.com (old owner dating before Oct 15, 2010)
miniptc.com
momobux.com
moneyallthetime.info
monthbux.com
mybux.me
myptc.me
mysteryptc.com
neoclix.net
neodollar.com
neoptc.com
okeybux.com
omnibux.com
paidmailz.com
palmbux.com - 2009 to Sept 2010 (old owners)
pink-mails.com
poketbux.com
premiertrafficbux.com
ptc-investigation-ptc.com
ptc4profit.info
ptc2u.com
ptcclick.com
ptcdude.info
ptcevolution.me
ptcpro.info
ptcsense.com
ptcwallet.com
readbud.com
redphoenixbux.com
richptc.com
rosebizs.com
rustbux.com
sisibux.com
skyperptc.com
snbux.com
srsbux.com
starnaute.com
statbux.com
sugar-mails.com
Surf4Bux.com
surfwithmoney.com
swippis.com
tebux.com
techbux.com
theclickers.net
theclixus.com
tiobux.com
tt-mails.com
tuibux.com
twinpods.com
twitbux.com
unibux.com
upbux.com
urobux.com
validbux.com
velvetclix.com
vitaraptr.com
xionbux.com
warpbux.com
waterbux.com
westbux.com
wonbux.com
xxlbux.com
zendbux.com

මෙතනින් තවත් අඩවි ගැන දැන ගන්න

No comments:

Post a Comment

ලිපිය කියෙව්වට බොහෝම ස්තුතියි. එහෙනම් ඔබට හිතෙන දේ ලියලා යන්න. ඔබේ අදහස් මට ශක්තියක්