ඕන් මාත් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගත්තා.


මටත් හිතුනා සිංහලෙන් බ්ලොග් එකක් ලියන්න. ඔළු ගෙඩියට ගලාගෙන එන අදහස් ටිකක් මට දැනෙන විදියට...

Monday, 14 February 2011

අලුත්ම Computer Magazines ටිකක්...

එහෙනම් ඔන්න හැමොටම , කියවලා ගොඩාක් දේවල් කම්පියුටර් ගැන හා නව තාක්ෂණය ගැන ඉගන ගන්න ලොකේ තියෙන ප්‍රසිද්ධම Computer Magazines වල අලුත්ම කලාප කිපයක්. අවශ්‍යයි කියලා හිතෙනවනම් ඩවුන්ලොඩ් කරගන්න.
Computer Power User - March 2011
English | March 2011 | 112 Pages | 35.79 MB
FileSonic

Computer Shopper - April 2011 (UK)
English | PDF | 164 pages | 87.7 MB
FileSonic

PC Pro - April 2011
English | PDF | 170 pages | 85.2 MB

Home Theater - March 2011
English | PDF | 92 pages | 35.4 MB

Mac Life - March 2011
English | True PDF | 100 pages | 57.4 Mb

Macworld Australia - February 2011
English | PDF | 84 Pages | 26.6 MB

PC TODAY - February 2011
English | 80 Pages | PDF | 17.4 Mb

PC Magazine - February 2011
English | PDF | 65 pages | 20.5 MB

Macworld - March 2011
English | PDF | 112 Pages | 35.7 MB

Computer Power User - February 2011
English | PDF | 112 pages | 52.2 MB


2 comments:

ලිපිය කියෙව්වට බොහෝම ස්තුතියි. එහෙනම් ඔබට හිතෙන දේ ලියලා යන්න. ඔබේ අදහස් මට ශක්තියක්