ඕන් මාත් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගත්තා.


මටත් හිතුනා සිංහලෙන් බ්ලොග් එකක් ලියන්න. ඔළු ගෙඩියට ගලාගෙන එන අදහස් ටිකක් මට දැනෙන විදියට...

Monday, 5 April 2010

ඔබත් කැමතිද ලෝකයේ පලවන පුවත්පත් වල පි‍ටු පෙරලන්න.Google News වෙබ් අඩවිය මේ සදහා ඕබට දැන් අවස්තාව සලසා දි ඇත. ඔබට අවශය පුවත්පතේ පි‍ටු එකින් එකට යමින් එමපුවත කියවිමට මෙමගින් ඕබට අවස්තාව ලබා දේ. එහෙනම් එය අත්විද බලන්න මෙතනට යන්න
http://www.fastflip.googlelabs.com

1 comment:

ලිපිය කියෙව්වට බොහෝම ස්තුතියි. එහෙනම් ඔබට හිතෙන දේ ලියලා යන්න. ඔබේ අදහස් මට ශක්තියක්