ඕන් මාත් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගත්තා.


මටත් හිතුනා සිංහලෙන් බ්ලොග් එකක් ලියන්න. ඔළු ගෙඩියට ගලාගෙන එන අදහස් ටිකක් මට දැනෙන විදියට...

Friday, 30 April 2010

ඔබට අවශ්‍ය වන online web based applications කිහිපයක්.

අපිට කුමක් හෝ අවශ්‍ය වැඩක් කරගන්න ගියාම ඒ සදහා අවශ්‍ය මෘදුකාංගය් අපි භාවිතා කරන පරිඝනකයේ ස්තාපිත කර නැත්නම් ඒ වෙලාවට මොනව හිතෙනවද :-) ....
එහෙනම් මෙන්න ඔබට එදිනේදා අවශ්‍ය වන online web based applications කිහිපයක්.

Phonevite
crazyegg – visualize your visitors -
Windows Live OneCare safety scanner -
vuzit -
codepaste-
ConceptDraw -
infoencrypt – Online service for easy encrypt messages-
Primo Online - Do pdf -
postica – stick it! Create and share sticky notes -
Adobe Buzzword -
ShrinkFile.NET -
CreativePro Office -
RescueTime -
Picnik -

No comments:

Post a Comment

ලිපිය කියෙව්වට බොහෝම ස්තුතියි. එහෙනම් ඔබට හිතෙන දේ ලියලා යන්න. ඔබේ අදහස් මට ශක්තියක්