ඕන් මාත් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගත්තා.


මටත් හිතුනා සිංහලෙන් බ්ලොග් එකක් ලියන්න. ඔළු ගෙඩියට ගලාගෙන එන අදහස් ටිකක් මට දැනෙන විදියට...

Monday, 18 April 2011

අලුතින්ම නිකුත්වු Magazine කලාප කිපයක්....

ඔන්න තියෙනවා අලුතින්ම.. මේ අප්‍රේල් වල නිකුත් වු ලෝප්‍රකට මැගසින් කිපයකම අලුත්ම කලාප පෙලක්. අවශ්‍ය අය ඉන්නවනම් අරගෙන කියවන්න...

New Scientist - 16 April 2011
English | PDF | 61 pages | 27.1Mb
download

BBC Focus - May 2011
English | PDF | 116 pages | 94.70 MB


Business Today - 01 May 2011
English | PDF | 131 pages | 44.9Mb


Designer Magazine May 2011
English | 67 Pages | 20MB | PDF


PCR Magazine - April 2011
English | True PDF | 120 Pages | 15.9 MB


Delivery Magazine (Issue 35) - April/May 2011
English | HQ PDF | 20 Pages | 39.2 Mb


PowerTorque Magazine (Issue 40) - April/May 2011
English | HQ PDF | 20 Pages | 36.4 Mb


ECOcar Magazine (Issue 10) - March/May 2011
English | HQ PDF | 20 Pages | 39.9 Mb


PC Pro – June 2011
English | 170 pages | True PDF | 72.9 MB


Computer Shopper - June 2011
English | True PDF | 165 pages | 78.5 Mb


Industrial Automation Asia - April 2011
English | True PDF | 78 Pages | 17.8 Mb


PC Plus - May 2011
English | 115 pages | True PDF | 62.9 MB


HOME BUSINESS Magazine - April 2011
English | True PDF | 68 Pages | 27.5 Mb


Maintenance Technology - APRIL 2011
English | True PDF | 52 Pages | 17.4 Mb


Building Design + Construction - April 2011
English | PDF | 68 Pages | 127.83 MB


Architect Magazine - April 2011
English | PDF | 116 pages | 63.84 MB


Modern Steel Construction - April 2011
English | PDF | 94 pages | 82.96 MB


Structure - January 2011
English | PDF | 60 Pages | 8.24 MB

1 comment:

ලිපිය කියෙව්වට බොහෝම ස්තුතියි. එහෙනම් ඔබට හිතෙන දේ ලියලා යන්න. ඔබේ අදහස් මට ශක්තියක්